/ 19 marca, 2021

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22 marca 2021 roku Rektor Uniwersytetu Śląskiego wprowadza na Uniwersytecie Śląskim trzeci poziom zabezpieczeń przeciwko COVID-19 (zaznaczony kolorem czerwonym zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 179 z dnia 16 października 2020 r.).
Trzeci poziom bezpieczeństwa wprowadza istotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Uczelni. Wszystkich, w tym pracowników i doktorantów, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dostępnymi na stronie: https://us.edu.pl/komunikat-dot-wdrozenia-trzeciego-poziomu-zabezpieczen-od-22-marca-2021-roku/ (dostępny również w języku angielskim)

Najważniejsze z nich to:

  • organizacja zajęć tylko zdalnie;
  • zminimalizowanie liczby osób obecnych w budynkach;
  • zamknięcie Uczelni dla osób postronnych i pracowników (z wyłączeniem pracowników niezbędnych do utrzymania funkcjonowania Uczelni) oraz studentów, z wyjątkami określonymi przez Rektora (w tym z koniecznością wcześniejszego umówienia się na spotkanie);
  • organizacja spotkań tylko zdalnie
  • wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania Uczelni, ustalonych przez Rektora i Kanclerza;
  • realizacja wydarzeń tylko na odległość;
  • realizacja mobilności tylko na odległość (poza tymi, na które wcześniej wyrażono zgodę);
  • ograniczenia w funkcjonowaniu domów studenckich, w tym zakaz zakwaterowania (UWAGA: bez stosowania zakazu opuszczania domów studenckich);
  • ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury naukowej, dydaktycznej i artystycznej do niezbędnych przypadków, tylko za zgodą Rektora lub upoważnionego przez niego Dziekana.

Podajemy również rekomendacje co do aktualnego poziomu ryzyka właściwego dla doktorantów, także w odniesieniu do formy prowadzenia badań i domów studenckich: https://us.edu.pl/en/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-3/#1599465158056-482b3235-9e97

Share this Post