Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska prowadzi rekrutację doktorantów do realizacji projektów doktorskich obejmujących szerokie spektrum badań z zakresu nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjno-technicznych.

Doktoranci mają również możliwość wyboru realizacji projektów w których badania i stypendia doktoranckie finansowane będą z grantów badawczych.


Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim wraz z kierownikiem projektu PROSPECTOR (NCN SONATA BIS) realizowanego przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, podejmują decyzję o ogłoszeniu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w trybie przewidzianym w §7 Uchwały nr 614 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim (MŚSD) w roku akademickim 2020/2021 do następującego tematu badawczego:

NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzy
IEDS_2020_2021_IOPAN_01zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS_2020_2021_IOPAN_01*
Charakterystyka morskiego systemu węglanowego w rejonie dopływu materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzlinyInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
*wybór pozycji naboru w systemie IRK

Kontakt z opiekunem merytorycznym projektu jest mile widziany. Adres e-mail znajduje się w opisie projektu.

Celem rozpoczęcia procesu rekrutacji proszę dokonać rejestracji rejestracji w systemie IRK i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w opisie projektu.

Harmonogram rekrutacji:
14-21 stycznia 2021 – rejestracja kandydatów w systemie IRK
28 stycznia 2021 – rozmowa kwalifikacyjna
29 stycznia 2021 – ogłoszenie wyników


Zapraszamy do kontaktu:

  • (+48) 32 3689 380