The Council of the International Environmental Doctoral School (IEDS) associated with the Centre for Polar Studies at the University of Silesia in Katowice and the Dean of the IEDS invite to an open seminar on the current state of completion of the Individual Research Plans of the 2nd year IEDS Doctoral students. The seminar will be held online on September 20, 2021 from 9.00 AM to 3.00 PM. A link to the seminar will be sent to registered participants.
  We invite you to register.

  Rada Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Dziekan MŚSD zapraszają na otwarte seminarium w ramach którego Doktoranci II roku MŚSD przedstawią obecny stan badań w związku z realizacją Indywidualnych Planów Badawczych. Seminarium odbędzie się online 20 września 2021 w godzinach 9.00 – 15.00. Link do seminarium zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom.
  Zapraszamy do rejestracji.

  Seminar Sep 20, 2021 / Seminarium 20 września 2021 r.

  *Required information / Wymagane informacje
  GDPR information clause [EN] / Klauzula informacyjna RODO [PL]