KONKURS PRELUDIUM 18

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w

Read More

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS to konkurs na dwuosobowy zespół badawczy złożony z promotora (kierownika projektu) i doktoranta. Grant ten daje możliwość współpracy z wyróżniającym się doktorantem, którego zainteresowania wpisują się w obszar badawczy kierownika projektu. • Uproszczony wniosek jest przygotowywany przez kierownika projektu, który będzie  promotorem doktoranta. • Kierownik projektu decyduje o wyborze przyszłego doktoranta, dając mu możliwość uczestnictwa w szkole doktorskiej

Read More

Relacja z inauguracji MŚSD

W dniu 18 października br miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej. Podczas uroczystości miały miejsce m.in. immatrykulacja doktorantów I roku MŚSD, podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Centrum Studiów Polarnych przy Uniwersytecie Śląskim a University Centre in Svalbard (UNIS) oraz wykład inauguracyjny pt. “Rapid Arctic change challenges our scientific approaches; are we equipped?” wygłoszony przez

Read More

Wykład Dr. Heikki Lihavainen’a

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U: I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E

Read More

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

Uprzejmie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które odbędzie się 18 października 2019 (piątek) o godz. 11.00 w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska 60, Sosnowiec). Wykład inauguracyjny pt. “Rapid Arctic change challenges our scientific approaches; are we equipped?” wygłosi Prof.

Read More

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska rozpoczyna nabór!

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska rozpoczyna nabór!

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) zaprasza do aplikowania na studia doktoranckie! DOKUMENTY: https://www.mssd.us.edu.pl/kandydat-mssd/dokumenty/ PROPONOWANE TEMATY ROZPRAW DOKTORSKICH: https://www.mssd.us.edu.pl/kandydat-mssd/proponowane-tematy/

Warsztaty: badania morskie

Przekazujemy informacje na temat ciekawych warsztatów/szkolenia Eurofleets + AUV. Kurs odbędzie się w Gullmar Fjord na zachodnim wybrzeżu Szwecji w dniach 18-23 sierpnia 2019 r. Dostępnych jest 12 miejsc, przewidziano wsparcie finansowe uczestnictwa w warsztatach. Termin zgłoszenia: 8 lipca br. Więcej informacji można znaleźć w załączonej ulotce: ULOTKA.pdf