Na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu finansowania aktywności naukowej doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach afiliowanych do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze środków MŚSD stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2021 r. Dziekan MŚSD ogłasza konkurs na finasowanie aktywności naukowej Doktorantów afiliowanych do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

*podpisany przez doktoranta i promotora wniosek należy złożyć w biurze Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej do 19 marca 2024 r.