REGULAMIN Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
UMOWA w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
PROGRAM KSZTAŁCENIA
UCHWAŁA nr 46 Rady Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 18 marca 2021 w sprawie organizacji oceny śródokresowej doktorantów MŚSD
ZAŁĄCZNIK do Uchwały nr 46 Rady Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 18 marca 2021 w sprawie organizacji oceny śródokresowej doktorantów
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2021/2022
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 r.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2020/2021
REGULAMIN Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
UMOWA w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
STATUT INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN
STATUT INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN
STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO PAN
KWESTIONARIUSZ dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów