REGULAMIN Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu MŚSD (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu MŚSD (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu MŚSD (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
PISMO OKÓLNE nr 1 Dziekana MŚSD z dn. 3 lipca 2023 w sprawie określenia procedury zakończenia kształcenia w MŚSD oraz wszczęcia na wniosek uczestnika MŚSD postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Podmiotach MŚSD.
Uchwała nr 352 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2023 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) na rok akademicki 2023/2024
ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024
ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularzy Aneksu do Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularzy Aneksu do Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)
Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularzy Aneksu do Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)
ZARZĄDZENIE nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia
harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu „Zbadanie sezonowej
zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego”
(NCN SONATA-BIS 9 nr 2019/34/E/ST10/00217) realizowanego przez Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk
ZARZĄDZENIE nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia
harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe” (NCN OPUS-21 no. 2021/41/B/ST10/03660) realizowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ZARZĄDZENIE nr 5 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularza sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)
ZARZĄDZENIE nr 6 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 22 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu drugiej tury postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe” (NCN OPUS-21 no. 2021/41/B/ST10/03660) realizowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ZARZĄDZENIE nr 7 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 września 2023 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego dla doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2023/2024
UMOWA w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
PROGRAM KSZTAŁCENIA w MŚSD (dla doktorantów rozpoczynających kształcenia w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022)
PROGRAM KSZTAŁCENIA W MŚSD OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
KWESTIONARIUSZ dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów
ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedur Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w MŚSD
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 kwietnia 2022 r. – Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w MŚSD
ZARZĄDZENIE nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie Sprawozdania doktoranckiego oraz sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) za rok akademicki 2021/2022
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 r. – Sprawozdanie doktoranckie PL
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 r. – Sprawozdanie doktoranckie EN
ZARZĄDZENIE nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie określenie wzorów formularzy Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 r. – Indywidualny Plan Badawczy PL
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 r. – Indywidualny Plan Badawczy EN
ZARZĄDZENIE nr 5 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 3 października 2022 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego dla doktorantów MŚSD w roku akademickim 2022/2023
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2021/2022
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 r.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2022/2023
ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2022/2023
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 31 stycznia 2022 r.