Warunki i tryb rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2020/2021: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-4952020

Regulamin Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD): http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3912019

Umowa w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – *.pdf

Kwestionariusz dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów – *.docx

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
STATUT INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN
STATUT INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN
STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO PAN

Harmonogram rekrutacji:

Początek kwietnia 2020 – ogłoszenie tematów projektów doktorskich
30 czerwca – 27 sierpnia 2020 – rejestracja kandydatów w systemie IRK
3 września 2020 – test kompetencyjny
16-18 września 2020 – rozmowy kwalifikacyjne
Koniec września 2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji