Zarządzenia i Pisma Okólne Dziekana
2024

ZARZADZENIA nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2024/2025.

ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie określenia zasad organizacji seminarium doktoranckiego w MŚSD

2023 r.

PISMO OKÓLNE nr 1 z dn. 3 lipca 2023 w sprawie określenia procedury zakończenia kształcenia w MŚSD oraz wszczęcia na wniosek uczestnika MŚSD postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Podmiotach MŚSD

ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularzy Aneksu do Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)

ZARZĄDZENIE nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu „Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego” (NCN SONATA-BIS 9 nr 2019/34/E/ST10/00217) realizowanego przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

ZARZĄDZENIE nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe” (NCN OPUS-21 no. 2021/41/B/ST10/03660) realizowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ZARZĄDZENIE nr 5 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularza sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)

ZARZĄDZENIE nr 6 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 22 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu drugiej tury postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe” (NCN OPUS-21 no. 2021/41/B/ST10/03660) realizowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ZARZĄDZENIE nr 7 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 września 2023 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego dla doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 8 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do MŚSD na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów, których stypendium będzie finansowane w ramach projektu NCN OPUS-24 nr 2022/47/B/ST10/01129 „Lód morski, falowanie i turbulencja – od skali laboratoryjnej do lepszych modeli wielkoskalowych – ICEWAVE”) realizowanego przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 

2022 r.

ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedur Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w MŚSD

ZARZĄDZENIE nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie Sprawozdania doktoranckiego oraz sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) za rok akademicki 2021/2022

ZARZĄDZENIE nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie określenie wzorów formularzy Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)

ZARZĄDZENIE nr 5 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 3 października 2022 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego dla doktorantów MŚSD w roku akademickim 2022/2023

2021 r.

ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana  Międzynarodowej  Środowiskowej  Szkoły  Doktorskiej  przy  Centrum  Studiów  Polarnych w Uniwersytecie  Śląskim  w  Katowicach  (MŚSD)  z  dnia  18  czerwca  2021  roku  w  sprawie formy przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku akademickim 2020/2021.