Warunki i tryb rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3902019

Regulamin Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD): http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3912019

Umowa w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – *.pdf

Kwestionariusz dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów – *.docx

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
STATUT INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN
STATUT INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN
STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO PAN


WAŻNE INFORMACJE:

Termin przesyłania dokumentów: 31 sierpnia 2019
Test wiedzy z zakresu dyscypliny: 2-3 września 2019; w przypadku kandydatów z zagranicy –
test online.
Rozmowy kwalifikacyjne: 4-13 września 2019 we wskazanym ośrodku.
W przypadku kandydatów z zagranicy – rozmowa kwalifikacyjna w postaci wideokonferencji.
Rejestracja: www.irk.us.edu.pl