REGULAMIN Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu MŚSD (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu MŚSD (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu MŚSD (Regulamin obowiązujący od dn. 1 października 2022)
REGULAMIN Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
UMOWA w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
PROGRAM KSZTAŁCENIA
PROGRAM KSZTAŁCENIA W MŚSD OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2021/2022
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 29 stycznia 2021 r.
KWESTIONARIUSZ dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2022/2023
ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do MŚSD w roku akademickim 2022/2023
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 31 stycznia 2022 r.
ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedur Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w MŚSD
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 2 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 15 kwietnia 2022 r. – Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w MŚSD
ZARZĄDZENIE nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie Sprawozdania doktoranckiego oraz sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) za rok akademicki 2021/2022
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 r. – Sprawozdanie doktoranckie PL
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia nr 3 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 4 maja 2022 r. – Sprawozdanie doktoranckie EN
ZARZĄDZENIE nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie określenie wzorów formularzy Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 r. – Indywidualny Plan Badawczy PL
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) z dnia 5 maja 2022 r. – Indywidualny Plan Badawczy EN