Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)  / International Environmental Doctoral School (IEDS)

Dyscypliny naukowe:

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

  • matematyka
  • nauki o Ziemi i środowisku
  • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

  • inżynieria materiałowa

Opis

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) ma za zadanie wzmocnienie możliwości rozwoju badań naukowych młodej generacji naukowców na najwyższym poziomie w połączeniu z nauczaniem i praktycznym treningiem metodycznym, dla rozwoju intelektualnego i pozycji naukowej doktorantów. Cele te wpisują się w ogólną strategię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk.

Celem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk jest osiągnięcie najwyższej jakości kształcenia i efektów prowadzenia badań naukowych ocenianej poprzez sparametryzowaną ewaluację. W znaczącym stopniu przyczynić się do tego może międzynarodowa szkoła doktorska poprzez kształcenie młodej kadry i prowadzenie badań we współpracy z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Dotychczasowa działalność Centrum Studiów Polarnych oraz Interdyscyplinarne Studia Polarne KNOW pozwolą na wykorzystanie zdobytych doświadczeń w osiągnięciu tego celu.

W ramach MŚSD zawiązana jest współpraca z ośrodkami zagranicznymi, których pracownicy będą promotorami lub promotorami pomocniczymi i wykładowcami, a także będą przyjmować doktorantów na staże zagraniczne. Współpraca ta pozwoli na kształcenie doktorantów na bardzo wysokim poziomie co stanowi priorytetowy cel dydaktyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i  w Polskiej Akademii Nauk.

Cele

Zasadniczym celem kształcenia jest nabycie kompetencji przez absolwentów w stawianiu nowych, innowacyjnych i aplikacyjnych problemów badawczych wraz z opanowaniem nowoczesnego warsztatu naukowego z wykorzystaniem najnowszych metod i technik analitycznych na poziomie światowym. Szkoła doktorska umożliwi absolwentowi opanowanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy odnośnie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych wraz z interdyscyplinarnym zrozumieniem funkcjonowania środowiska w kontekście globalnych zmian klimatu. Pozwoli ona na lepsze upowszechnianie wiedzy oraz własnych wyników badań w środowisku akademickim i w społeczeństwie.