Etapy postępowania kwalifikacyjnego: 

1. WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY CIĘ INTERESUJE
Kandydaci do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej mogą rekrutować się do projektów z listy lub samodzielnie zgłosić projekt. 

Lista aktualnie ogłoszonych projektów znajduje się w zakładce rekrutacja.

2.OPRACUJ KONSPEKT PROJEKTU DOKTORSKIEGO
Wypełnij formularz załączony poniżej i prześlij go ma adres polarknow@us.edu.pl.

W formularzu
Formularz konspektu projektu doktorskiego i wykazu osiągnięć naukowych kandydata.

3.PRZYGOTUJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Aby złożyć zgłoszenie rekrutacyjne, będziesz potrzebował następujących dokumentów:

  • życiorys naukowy;
  • numer ORCID;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem lub inny dokument uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z 8, ust. 5, pkt 6 i 7;
  • konspekt projektu doktorskiego, wykaz osiągnięć naukowych kandydata w dyscyplinie, w której planowana jest realizacja rozprawy doktorskiej oraz dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, a także inne dokumenty określone w kryteriach rekrutacji (dopuszczalne złożenie w MŚSD poprzez polarknow@us.edu.pl).

Dokumenty (z wyjątkiem konspektu projektu doktorskiego) należy złożyć w systemie IRK.

4.ZAŁÓŻ KONTO W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)
Każdy kandydat musi założyć konto w systemie IRK https://irk2.us.edu.pl/ oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł.
Jeśli masz wątpliwości odnośnie do IRK, obejrzyj poniższy filmik instruktażowy

5.PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KAWLIFIKACYJNEJ
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4–5 września 2024 r. Na początku masz 10 minut na przedstawienie swojego podejścia do projektu badawczego oraz przedstawienia swoich kompetencji. Następnie członkowie komisji zadają ci pytania.  Rozmowa odbywać się może po polsku lub po angielsku. Jeżeli odbywa się po polsku, to przynajmniej jedno pytanie zadamy ci po angielsku.

Prezentacja dotycząca rekrutacji ze spotkania informacyjnego