Jednostki organizacyjne:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider
 • Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk
 • Instytut Matematyczny Polska Akademia Nauk
 • Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk

Jednostki stowarzyszone:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekan MŚSD:

Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ

Rada MŚSD:

 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • Prof. dr hab. Piotr Gwiazda – Instytut Matematyczny PAN
 • Prof. dr hab. Jacek A. Jania – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • Dr hab. Mariusz Majdański, prof. IGF PAN – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN – Instytut Matematyczny PAN
 • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Prof. dr hab. Danuta Stróż – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski ;

Sekretarz: Dr Michał Ciepły

Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020:

w składzie głównym:

  • Dr hab. Krzysztof Michalski, prof. IGF PAN – IGF PAN
  • Prof. dr hab. Jacek Jania – UŚ
  • Prof dr hab. Piotr Gwiazda – IM PAN
  • Prof. dr hab. Ksenia Pazdro – IO PAN
  • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ – UŚ
  • Dr Michał Ciepły – Sekretarz Rady
  • Przedstawiciel/ka Samorządu Doktorantów UŚ/IGF PAN/IM PAN/IO PAN

w składzie pomocniczym:

 • Dr hab. Michał Malinowski, prof. IGF PAN– IGF PAN
 • Dr hab. Łukasz Rudziński – IGF PAN
 • Dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN – IM PAN
 • Prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak – Samołyk, prof. IO PAN – IO PAN
 • Dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. IO PAN – IO PAN
 • Dr hab. Tomasz Salamon, prof. UŚ – UŚ
 • Dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ – UŚ

Biuro Centrum Studiów Polarnych:

 • Dr Elżbieta Łepkowska
 • Dr Michał Ciepły