Jednostki organizacyjne:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider (kat A)
 • Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk (kat A+)
 • Instytut Matematyczny Polska Akademia Nauk (kat A+)
 • Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk (kat. A+)

Jednostki stowarzyszone:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekan MŚSD:

Dr hab. Mariusz Grabiec

Rada MŚSD:

 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Mariusz Grabiec – Centrum Studiów Polarnych;
 • Prof. dr hab. Piotr Gwiazda – Instytut Matematyczny PAN
 • Prof. dr hab. Jacek A. Jania – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • Dr hab. Mariusz Majdański, prof. IGF PAN – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Piotr Miłoś – Instytut Matematyczny PAN
 • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Prof. dr hab. Danuta Stróż – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski ;

Sekretarz: Dr Michał Ciepły

Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020:

w składzie głównym:

  • Dr hab. Krzysztof Michalski – IGF PAN
  • Prof. dr hab. Jacek Jania – UŚ
  • Prof dr hab. Piotr Gwiazda – IM PAN
  • Prof. dr hab. Ksenia Pazdro – IO PAN
  • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska – UŚ
  • Dr Michał Ciepły – Sekretarz Rady
  • Przedstawiciel/ka Samorządu Doktorantów UŚ/IGF PAN/IM PAN/IO PAN

w składzie pomocniczym:

 • Dr hab. Michał Malinowski – IGF PAN
 • Dr hab. Łukasz Rudziński – IGF PAN
 • Dr hab. Piotr Miłoś – IM PAN
 • Prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak – Samołyk – IO PAN
 • Dr hab. Piotr Kowalczuk – IO PAN
 • Dr hab. Tomasz Salamon – UŚ
 • Dr hab. Tomasz Goryczka – UŚ

Biuro Centrum Studiów Polarnych:

 • Dr Elżbieta Łepkowska
 • Dr Michał Ciepły