Jednostki organizacyjne:

Jednostka stowarzyszona:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekan MŚSD:

Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ
e-mail: dziekan.mssd@us.edu.pl

Rada MŚSD:

 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, prof. IM PAN – Instytut Matematyczny PAN
 • Prof. dr hab. Jacek A. Jania – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Prof. dr hab. Piotr Kowalczuk – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach ;
 • Prof. dr hab. Ewa Łupikasza  – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Prof. dr hab. Mariusz Majdański – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN – Instytut Matematyczny PAN
 • Prof. dr hab. Ksenia Pazdro – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Prof. dr hab. Danuta Stróż – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Prof. dr hab. Michał Zatoń – Uniwersytet Śląski w Katowicach ;

Sekretarz: Dr Michał Ciepły
e-mail: michal.cieply@us.edu.pl

Międzynarodowa Rada Doradcza MŚSD:

 • Francisco Navarro (Universidad Politécnica de Madrid)
 • Andy Hodson (The University Centre in Svalbard, Western Norway University of Applied Science)
 • Matthias Hieber (Technische Universität Darmstadt)
 • Sergej Olenin (University of Klaipeda)
 • Philippe Vermaut (Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris, Sorbonne Universite, Paris)

Pełnomocnicy ds. MŚSD:

Administracja MŚSD:

e-mail: polarknow@us.edu