Jednostki organizacyjne:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider
 • Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk
 • Instytut Matematyczny Polska Akademia Nauk
 • Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk

Jednostki stowarzyszone:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekan MŚSD:

Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ

Rada MŚSD:

 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • Prof. dr hab. Piotr Gwiazda – Instytut Matematyczny PAN
 • Prof. dr hab. Jacek A. Jania – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • Dr hab. Mariusz Majdański, prof. IGF PAN – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN – Instytut Matematyczny PAN
 • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Prof. dr hab. Danuta Stróż – Uniwersytet Śląski ;
 • Prof. dr hab. Michał Zatoń – Uniwersytet Śląski ;

Sekretarz: Dr Michał Ciepły

Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021:

w składzie głównym:

  • Dr hab. Krzysztof Michalski, prof. IGF PAN – IGF PAN
  • Prof. dr hab. Jacek Jania – UŚ
  • Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. IM PAN – IM PAN
  • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN – IO PAN
  • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ – UŚ
  • Dr Michał Ciepły – Sekretarz Rady

w składzie pomocniczym:

 • Dr hab. Aleksander Pietruczuk – IGF PAN
 • Dr hab. Łukasz Rudziński – IGF PAN
 • Dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN – IM PAN
 • Dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN – IO PAN
 • Dr hab. Sławomir Sagan, prof. IO PAN – IO PAN
 • Dr hab. Tomasz Salamon, prof. UŚ – UŚ
 • Dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ – UŚ

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów:

 • Mgr Joanna Skrzydeł (UŚ)
 • Mgr inż. Paulina Rudnicka (IO PAN)
 • M.Sc. Anahita Sattari (IGF PAN)

Skład Komisji Rekrutacyjnej MŚSD do tematów w ramach projektów badawczych – pdf

Biuro Centrum Studiów Polarnych:

 • Dr Elżbieta Łepkowska
 • Dr Michał Ciepły