Jednostki organizacyjne:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider
 • Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk
 • Instytut Matematyczny Polska Akademia Nauk
 • Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk

Jednostki stowarzyszone:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekan MŚSD:

Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ

Rada MŚSD:

 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, prof. IM PAN – Instytut Matematyczny PAN
 • Prof. dr hab. Jacek A. Jania – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski ;
 • Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – Centrum Studiów Polarnych;
 • Dr hab. Mariusz Majdański, prof. IGF PAN – Instytutu Geofizyki PAN;
 • Dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN – Instytut Matematyczny PAN
 • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN – Instytutu Oceanologii PAN;
 • Prof. dr hab. Danuta Stróż – Uniwersytet Śląski ;
 • Prof. dr hab. Michał Zatoń – Uniwersytet Śląski ;

Sekretarz: Dr Michał Ciepły

Biuro Centrum Studiów Polarnych:

 • Dr Elżbieta Łepkowska
 • Dr Michał Ciepły
 • Mgr Adam Ziegler