Lista fakultetów interdyscyplinarnych zatwierdzonych przez Radę MŚSD do realizacji w roku akademickim 2023/2024:

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa:

Dyscyplina naukowa: matematyka:

Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku:

W roku akademickim 2023/2024 z oferty fakultetów interdyscyplinarnych zostanie zrealizowany co najmniej jeden moduł z każdej dyscypliny kształcenia prowadzonego w MŚSD, które zostaną wybrane przez największą liczbę doktorantów oraz wszystkie kursy wybrane przez co najmniej trzech doktorantów.

Podane daty oznaczają tydzień, w którym fakultety interdyscyplinarne będą realizowane przez podmiot MŚSD. Kursy nie będą odbywać się w tym samym czasie. Daty zostaną doprecyzowane co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Termin zapisów: 31 października 2023.