Lista modułów interdyscyplinarnych zatwierdzonych przez Radę MŚSD do realizacji w roku akademickim 2022/2023:

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa:

Dyscyplina naukowa: matematyka:

Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku:

W roku akademickim 2022/2023 z oferty fakultetów interdyscyplinarnych zostanie zrealizowany co najmniej jeden moduł z każdej dyscypliny kształcenia prowadzonego w MŚSD, które zostaną wybrane przez największą liczbę doktorantów oraz wszystkie kursy wybrane przez co najmniej trzech doktorantów.

Termin zapisów: 2 grudnia 2022.