REKRUTACJA 2023/2024


REKRUTACJA 2022/2023

Tematy projektów doktorskich

Projekty doktorskie w naborze regularnym 2022/2023

NrStatusProponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaopieka merytoryczna
IEDS/2022/US/02Charakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ; dr hab. Marzena Rachwał Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
IEDS/2022/US/03Długotrwała stabilność nanostrukturalnego polipirolu w warunkach środowiskowychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ; dr inż. Sylwia Golba
IEDS/2022/US/04Znaczenie strefy uszczelinionej w bilansie energetycznym i efektywnej ablacji lodowców południowego SpitsbergenuUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ;
dr Dariusz Ignatiuk
IEDS/2022/IM/01Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznychInstytut Matematyczny PANdr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska
IEDS/2022/IM/02Matematyka obliczeniowa problemów wysoko oscylującychInstytut Matematyczny PANdr hab. Karolina Kropielnicka, prof. IM PAN
IEDS/2022/IO/01Wpływ zmian klimatu na dostępność w wodach Arktyki promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnymInstytut Oceanologii PANdr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN
IEDS/2022/IGF/01Wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordachInstytut Geofizyki PANdr hab. Mateusz Moskalik, dr Oskar Głowacki
Projekty doktorskie finansowane z grantów badawczych 2022/2023
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2022/IGF/AZamkniętyKompletne profile własności aerozoli atmosferycznych wyznaczone przy pomocy synergii pomiarów zdalnych i pomiarów na platformie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. Aleksander Pietruczuk;
dr Artur Szkop
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2022/IGF/BZamkniętyAnaliza czasowej i przestrzennej zmienności procesów cielenia się lodowców w fiordzie Hornsund na SpitsbergenieInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. Mateusz Moskalik;
dr Oskar Głowacki

REKRUTACJA 2021/2022

Tematy projektów doktorskich

Projekty doktorskie w naborze regularnym 2021/2022

NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/US/01zamkniętyModelowanie i predykcja katastrofalnych zniszczeń w ekosystemach leśnych pod wpływem silnego wiatru w różnych domenach geoklimatycznychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
IEDS/2021/US/02zamkniętyCharakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowych.Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ
dr hab. Marzena Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii
Środowiska, PAN w Zabrzu
IEDS/2021/US/03zamkniętyDługotrwała stabilność nanostrukturalnego polipirolu w
warunkach środowiskowych.
Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ
dr inż. Sylwia Golba
IEDS/2021/IO/02zamkniętyCzęstotliwość odżywiania arktycznych filtratorów w dobie atlantyfikacji – porównanie roku ciepłego (2017) i roku zimnego (2020)Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN
dr Piotr Bałazy
IEDS/2021/IO/03zamkniętyZmienność międzyletnia struktury i funkcjonowania fauny bentosowej w fiordzie arktycznym w kontekście globalnych zmian środowiskowychInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
IEDS/2021/IO/04zamkniętyWpływ zmian klimatu na stężenie i biodostępność rtęci w ArktyceInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Jacek Bełdowski
dr  Dominika Saniewska (Uniwersytet Gdański)
IEDS/2021/IGF/01zamkniętyPrzedkaledońska paleogeografia Svalbardu na podstawie badań paleomagnetycznych skał neoproterozoicznych wschodniego Spitsbergenu i Ziemi Północno - WschodniejInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. Krzysztof Michalski, prof. IGF PAN
IEDS/2021/IM/01zamkniętyMatematyka obliczeniowa problemów wysoko oscylującychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Karolina Kropielnicka, prof. IM PAN
IEDS/2021/IM/02zamkniętyAnaliza matematyczna modeli hydrodynamicznychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, prof. IM PAN
Projekty doktorskie finansowane z grantów badawczych 2021/2022
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/US/AzamkniętyBIOFORCLIM - biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/IGF/AzamkniętyZastosowanie metod teledetekcyjnych i obrazowania geofizycznego do rozpoznania zmian bilansu wodnego zlewni Wysokiej ArktykiInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Marzena Osuch, prof. IGF PAN
dr Tomasz Wawrzyniak
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/IO/AzamkniętyŻycie na obu krańcach globu – weryfikacja koncepcji bipolarności pelagicznych OstracodaInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukprof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk,
dr EmiliaTrudnowska
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/IO/CzamkniętyCharakterystyka lądowej materii organicznej uwalnianej do strefy przybrzeżnej w ArktyceInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN
dr Katarzyna Koziorowska-Makuch

REKRUTACJA 2020/2021

Wyniki rekrutacji
lista wyników rekrutacji 2020/2021
Tematy projektów doktorskich

Projekty doktorskie w naborze regularnym 2020/2021

NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzyPromotor pomocniczy
IEDS/2020/US/01zamkniętyPermafrost i zlodowacenie podziemne w okolicach masywu Chopok, Nizne Tatry, SłowacjaUniwersytet Śląski w Katowicachdr. hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/02zamkniętyDendroklimatyczna reakcja roślinności tundrowej na współczesne zmiany środowiska w ArktyceUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/03zamkniętyEwolucja systemu drenażu arktycznej zlewni zlodowaconej sterowana zmianami klimatu (na przykładzie basenu Lodowca Werenskiolda na Svalbardzie)Uniwersytet Śląski w Katowicachprof. dr hab. Jacek A. Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/04zamkniętyPedogeneza i długookresowa ewolucja morfologii wykrotowej w warunkach przeszłego i współczesnego reżimu naturalnej dynamiki lasów Tatr (Polska, Słowacja) i Alaski (Stany Zjednoczone)Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicachdr Brian Buma, University of Colorado in Denver
IEDS/2020/US/05zamkniętyCharakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz dr hab. Marzeny Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej AkademiI Nauk w Zabrzu
IEDS/2020/US/06zamkniętyZaawansowane materiały polimerowe i węglowe w ratownictwie wodnym i medycznymUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Andrzej Swinarew prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/IO PAN/03zamkniętyZmienność sezonowa i między letnia meroplanktonu w arktycznym fiordzie (Isfjorden)Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. dr hab. Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN oraz dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
IEDS/2020/IGF/01zamkniętyWpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordachInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiedr Mateusz Moskalik, Instytut Geofizyki PAN
IEDS/2020/IM PAN/01zamkniętyAnaliza matematyczna modeli hydrodynamicznychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
Projekty doktorskie finansowane z grantów badawczych 2020/2021
NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzyPromotor pomocniczy
IEDS/2020/IO PAN/01zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-01*
Charakterystyka materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzlinyInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/02zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-02*
Ocena oddziaływania materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny na system kwasowo-zasadowy wody morskiejInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/04zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-04*
Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego SpitsbergenuInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopociedr. hab. Sławomir B. Woźniak, Instytut Oceanologii PAN
prof. Dariusz Stramski, Scripps Institution of Oceanography - University of California San Diego, USA
IEDS/2020/IO PAN/05zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-05*
Odtworzenie postglacjalnych zmian warunków oceanograficznych w Morzach Nordyckich na podstawie analiz otwornic bentosowych i planktonicznychInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. dr hab. Marek Zajączkowski, Instytut Oceanologii PANdr Magdalena Łącka-Wojciechowska, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/06zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-06*
Znaczenie dopływu wód podziemnych w ArktyceInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopociedr Beata Szymczycha, , Instytut Oceanologii PAN dr Aivo Lepland, Norweska Geologiczna
Agencja, Trondheim, Norwegia oraz dr Wei-Li Hong, Wydział Nauk Geologicznych,
Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja
IEDS/2020/IO PAN/07zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-07*
Kopalne DNA środowiskowe – nowy wskaźnik paleobioróżnorodnościInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. Jan Pawłowski, Instytut Oceanologii PANdr Joanna Pawłowska, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IGF/02
zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IGF-02*
Archaiczna skorupa kratonu północnoatlantyckiego na przykładzie południowozachodniej Grenlandii oraz północnego LabradoruInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiedr hab. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki PANprof. Martin Whitehouse, Muzeum Historii Naturalnej, Sztokholm
NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzy
IEDS_2020_2021_IOPAN_01zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS_2020_2021_IOPAN_01*
Charakterystyka morskiego systemu węglanowego w rejonie dopływu materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzlinyInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
*wybór pozycji naboru w systemie IRK