/ 13 czerwca, 2024

Z dniem 14 czerwca 2024 r. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza konkurs dla doktorantów oraz organizacji doktoranckich UŚ na środki finansowe. Maksymalna kwota finansowania wynosi odpowiednio 5000 PLN i 10.000 PLN.

Środki konkursowe służą dofinansowaniu takich działań oraz projektów, które mają na celu aktywizowanie środowiska doktorantów, polepszenie jakości prowadzonych przez nich badań naukowych, publikację ich wyników lub popularyzację wiedzy naukowej.

Wnioski można składać do dnia 28 czerwca 2024 r. pod adresem: doktoranci@us.edu.pl. Ponadto, do 21 czerwca włącznie będziemy przyjmowali Państwa wnioski do konsultacji pod kątem błędów formalnych z możliwością odesłania do korekty.

Informujemy jednocześnie, że w związku ze zmianą Regulaminu podziału środków pozostających w dyspozycji Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uchyleniem  § 3 ust 5 Regulaminu uchwałą URSD z dnia 27 lutego 2024 r. osoby ubiegające się o przyznanie finansowanie z budżetu URSD nie muszą wykazywać wcześniejszego ubiegania się o środki w konkursie Szkoły Doktorskiej.

Dodatkowo przypominamy:

-Formularz dla wniosków indywidualnych stanowi Załącznik nr.1, zaś dla kół naukowych Załącznik nr. 2;

-W sekcji I załącznika nr. 1 w rubryce rok kształcenia wymaga się wskazania roku na którym odbywa się kształcenie, nie roku akademickiego;

-Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga, oprócz wskazania daty i złożenia podpisu, wybrania właściwej opcji spośród wyrażam/nie wyrażam zgody;

Regulamin oraz formularze wniosków dostępne są na stronie pod linkiem:

https://us.edu.pl/doktorant/samorzad-doktorantow/finansowanie-organizacji-doktoranckich/

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z postanowieniami regulaminu i wszelką dokumentacją w załącznikach na stronie, a także o przesyłanie nam dobrze przemyślanych projektów. Ilość środków jest ograniczona! Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w terminie nie jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. Decyduje ocena projektów przez komisję konkursową URSD. Ostateczna suma dostępnych do podziału środków w konkursie zostanie ustalona przez Radę na podstawie przyznanej kwoty budżetu URSD na rok 2024.

Share this Post