Konkurs Preludium 19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów

Read More

SIOS’s webinar series: An anchor point to the drifting world!

SIOS’s webinar series: An anchor point to the drifting world! When: Friday, 27th March, Time: 12:45 to 16:00 Hrs CET Where: Online, Zoom (https://zoom.us/j/130974126) Why: To provide a social experience to the Svalbard research community in difficult times Dear Friends of SIOS Most of us are now grounded, quarantined or working from the home office. Most of us have canceled our conference participations (EGU being the most recent cancelation), field trips and important meetings. We are

Read More

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 r. (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje na temat pozostałych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostaną zawarte w stosownym zarządzeniu Rektora UŚ, które zostanie ogłoszone jutro po spotkaniu rektorów uczelni śląskich oraz wojewody śląskiego, które zaplanowane zostało na dzień 11 marca 2020 r. na

Read More

Nabór do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Oferowane są trzy programy kierowane do różnych grup odbiorców: Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Nabór trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską

Read More

PROM – ogłoszenie o naborze na przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach programu PROM. Uprawnieni uczestnicy: doktoranci i przedstawiciele kadry akademickiej, którzy nie ukończyli 40. roku życia, pochodzących z uczelni, jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych ze wszystkich krajów, z których możliwa jest mobilność do Polski i które potencjalnie mogą współpracować z Uniwersytetem Śląskim. W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności: Aktywny udział w

Read More

Summerschool on Ice Sheets and Glaciers in the Climate System

The course provides a basic introduction to the dynamics of glaciers and ice sheets with a focus on ice-climate interactions. Topics include: continuum mechanics, sliding and hydraulics, numerical modelling, polar meteorology, ice-ocean interaction, ice cores, interaction of ice sheets with the solid earth, etc. The course is meant for Ph.D. students that work on a glaciology-related climate project. Some places are available for junior scientists. More information on the website: http://www.projects.science.uu.nl/iceclimate/karthaus/index.php

NVP International Summer school 2020 – Global Arctic

An interdisciplinary PhD and Post-Doc summer school in Longyearbyen, Svalbard Time: June 20th – 28th 2020. Application deadline is 15th February 2020. The selected candidates will be notified by the end of March 2020 More information on the website: Summer Schools 2020-2022    

Śląski Festiwal Nauki w Katowicach

Serdecznie zapraszamy na Śląski Festiwal Nauki w Katowicach My również będziemy obecni. Centrum Studiów Polarnych będą reprezentować doktoranci Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Koniecznie odwiedźcie nasze stoisko!

Wykład Dr. Ethana Welty

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U: I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E A R C H pt. “Extracting glacier observations from time-lapse photographs” Wykład wygłosi: Dr Ethan Welty

Read More