Nabór do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Oferowane są trzy programy kierowane do różnych grup odbiorców: Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Nabór trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską

Read More

PROM – ogłoszenie o naborze na przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach programu PROM. Uprawnieni uczestnicy: doktoranci i przedstawiciele kadry akademickiej, którzy nie ukończyli 40. roku życia, pochodzących z uczelni, jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych ze wszystkich krajów, z których możliwa jest mobilność do Polski i które potencjalnie mogą współpracować z Uniwersytetem Śląskim. W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności: Aktywny udział w

Read More

Summerschool on Ice Sheets and Glaciers in the Climate System

The course provides a basic introduction to the dynamics of glaciers and ice sheets with a focus on ice-climate interactions. Topics include: continuum mechanics, sliding and hydraulics, numerical modelling, polar meteorology, ice-ocean interaction, ice cores, interaction of ice sheets with the solid earth, etc. The course is meant for Ph.D. students that work on a glaciology-related climate project. Some places are available for junior scientists. More information on the website: http://www.projects.science.uu.nl/iceclimate/karthaus/index.php

NVP International Summer school 2020 – Global Arctic

An interdisciplinary PhD and Post-Doc summer school in Longyearbyen, Svalbard Time: June 20th – 28th 2020. Application deadline is 15th February 2020. The selected candidates will be notified by the end of March 2020 More information on the website: Summer Schools 2020-2022    

Śląski Festiwal Nauki w Katowicach

Serdecznie zapraszamy na Śląski Festiwal Nauki w Katowicach My również będziemy obecni. Centrum Studiów Polarnych będą reprezentować doktoranci Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Koniecznie odwiedźcie nasze stoisko!

Wykład Dr. Ethana Welty

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U: I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E A R C H pt. “Extracting glacier observations from time-lapse photographs” Wykład wygłosi: Dr Ethan Welty

Read More

Zaproszenie na wykład prof. Michaela Maerkera z Univeristy of Pavia (Włochy)

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz Śląskie Centrum Wody  zapraszają na wykład prof. Michaela Maerkera z Univeristy of Pavia (Włochy)   pt. „Paleolandscape reconstruction: Examples from Italy, Tanzania and Southern Africa”, który odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w sali 001 Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019 r.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art.

Read More