Nabór na miejsce finansowane z grantu badawczego

Do dnia 22 listopada 2023 trwa w systemie https://irk2.us.edu.pl/pl/ rejestracja kandydatów w ramach naboru do projektu doktorskiego Dynamika powierzchniowej warstwy oceanu w warunkach zamarzania i silnej turbulencji – pomiary laboratoryjne i modelowanie numeryczne Zapraszamy osoby zainteresowane

Read More

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Dnia 17 października 2023 odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uroczystość miała miejsce na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w

Read More

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DYREKTOR INSTYTUTU GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK DYREKTOR INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK DYREKTOR INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DZIEKAN MIĘDZYNARODOWEJ

Read More

Nabór na miejsce finansowane z grantu badawczego

Do dnia 23 października 2023 poprzez system IRK trwa rejestracja kandydatów do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą tematów dostępną na stronie: https://www.mssd.us.edu.pl/rekrutacja-2023-2024-proj/ (Nabór na miejsce finansowane z grantu badawczego) Proponowany

Read More

Ocena śródokresowa doktoranta MŚSD

26 września 2023, o godz. 14:00  w sali nr 516 Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie odbędzie się seminarium w ramach oceny Śródokresowej mgra inż. Szczepana Bala – doktoranta Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej:

Read More

Ocena śródokresowa doktorantów MŚSD

12 i 14 września 2023  w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie odbędzie się seminarium w ramach oceny Śródokresowej doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej:  September 12, 2023 10:00 -10:30 Blanka Pajda Loads and fluxes

Read More