/ 10 marca, 2022

Na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu finansowania aktywności naukowej doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach afiliowanych do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze środków MŚSD stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2021 r. Dziekan MŚSD ogłasza konkurs na finasowanie aktywności naukowej Doktorantów afiliowanych do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nabór wniosków do 31 marca 2022 r.

Ogłoszenie wyników do 8 kwietnia 2022 r.

Okres wydatkowania do końca roku kalendarzowego 2022 r.

Regulamin konkursu [link: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal202112200_0.pdf]

Maksymalna kwota finansowania projektu – 7 500 zł

Pula środków w konkursie – 32 250 zł

Formularz wniosku o finansowanie [link: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_1_regulamin_fiansowania_doktoranto_mssd_afiliowanych_do_us.docx]

Złóż formularz online – [>>ZŁÓŻ FORMULARZ<<]*

*podpisany przez doktoranta i promotora wniosek należy złożyć w biurze Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej do 31 marca 2022 r.

Share this Post