/ 24 sierpnia, 2020

Wyprawa polarna UŚ 2020 (fot. Darek Ignatiuk)

Mimo poważnych utrudnień organizacyjnych wywołanych pandemią, pięcioosobowy zespół naukowy z Centrum Studiów Polarnych (CSP) i Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dotarł do rejonu fiordu Hornsund. Kontynuuje on badania zmian lodowców oraz środowiska polarnego rozpoczęte przez wyprawy śląskie w 1978 roku. W skład wyprawy wchodzą dr Michał Ciepły – kierownik, dr inż. Małgorzata Błaszczyk (pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Ziemi UŚ), mgr Aleksandra Osika, mgr inż. Joanna Tuszyńska (doktorantki Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktoranckiej przy CSP) oraz inż. Łukasz Kowalski (magistrant). Czytaj więcej na stronie CSP: https://www.polarknow.us.edu.pl/pomimo-pandemii-badacze-z-uniwersytetu-slaskiego-dotarli-do-lodowcow-svalbardu-w-arktyce/

Share this Post