Harmonogram rekrutacji

Początek kwietnia 2020 – ogłoszenie tematów projektów doktorskich
30 czerwca – 27 sierpnia 2020 – rejestracja kandydatów w systemie IRK
3 września 2020 – test kompetencyjny
16-18 września 2020 – rozmowy kwalifikacyjne
Koniec września 2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

PROPONOWANE TEMATY PROJEKTÓW DOKTORSKICH w roku akademickim 2020/2021 
(lista tematów może ulec rozszerzeniu)

Kontakt z opiekunem merytorycznym projektu przed przystąpieniem do procesu rekrutacji jest mile widziany. Adresy e-mail znajdują się w opisach projektów.

NrProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzyPromotor pomocniczy
IEDS/2020/US/01Permafrost i zlodowacenie podziemne w okolicach masywu Chopok, Nizne Tatry, SłowacjaUniwersytet Śląski w Katowicachdr. hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/02Dendroklimatyczna reakcja roślinności tundrowej na współczesne zmiany środowiska w ArktyceUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/03Ewolucja systemu drenażu arktycznej zlewni zlodowaconej sterowana zmianami klimatu (na przykładzie basenu Lodowca Werenskiolda na Svalbardzie)Uniwersytet Śląski w Katowicachprof. dr hab. Jacek A. Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/04Pedogeneza i długookresowa ewolucja morfologii wykrotowej w warunkach przeszłego i współczesnego reżimu naturalnej dynamiki lasów Tatr (Polska, Słowacja) i Alaski (Stany Zjednoczone)Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicachdr Brian Buma, University of Colorado in Denver
IEDS/2020/IO PAN/01Charakterystyka materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzlinyInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/02Ocena oddziaływania materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny na system kwasowo-zasadowy wody morskiejInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/03Zmienność sezonowa i między letnia meroplanktonu w arktycznym fiordzie (Isfjorden)Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w SopocieProf. dr hab. Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN oraz dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
IEDS/2020/IO PAN/04Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego SpitsbergenuInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopociedr. hab. Sławomir B. Woźniak, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/05Odtworzenie postglacjalnych zmian warunków oceanograficznych w Morzach Nordyckich na podstawie analiz otwornic bentosowych i planktonicznychInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. dr hab. Marek Zajączkowski, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IGF/01Wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordachInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiedr Mateusz Moskalik, Instytut Geofizyki PAN
IEDS/2020/IGF/02
Archaiczna skorupa kratonu północnoatlantyckiego na przykładzie południowozachodniej Grenlandii oraz północnego LabradoruInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiedr hab. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki PANProf. Martin Whitehouse, Muzeum Historii Naturalnej, Sztokholm