Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej – tematy projektów

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska prowadzi rekrutację doktorantów do realizacji projektów doktorskich obejmujących szerokie spektrum badań z zakresu nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjno-technicznych.. Opis tematów został umieszczony w tabelach poniżej.

Doktoranci mają również możliwość wyboru realizacji projektów w których badania i stypendia doktoranckie finansowane będą z grantów badawczych.

Kontakt z opiekunem merytorycznym projektu jest mile widziany. Adresy e-mail znajdują się w opisach projektów.

Celem rozpoczęcia procesu rekrutacji proszę dokonać rejestracji w systemie IRK (link) i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w opisach projektów.

TEMATY PROJEKTÓWTEMATY PROJEKTÓW w ramach grantów badawczych
NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzyPromotor pomocniczy
IEDS/2020/US/01zamkniętyPermafrost i zlodowacenie podziemne w okolicach masywu Chopok, Nizne Tatry, SłowacjaUniwersytet Śląski w Katowicachdr. hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/02zamkniętyDendroklimatyczna reakcja roślinności tundrowej na współczesne zmiany środowiska w ArktyceUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/03zamkniętyEwolucja systemu drenażu arktycznej zlewni zlodowaconej sterowana zmianami klimatu (na przykładzie basenu Lodowca Werenskiolda na Svalbardzie)Uniwersytet Śląski w Katowicachprof. dr hab. Jacek A. Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/US/04zamkniętyPedogeneza i długookresowa ewolucja morfologii wykrotowej w warunkach przeszłego i współczesnego reżimu naturalnej dynamiki lasów Tatr (Polska, Słowacja) i Alaski (Stany Zjednoczone)Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicachdr Brian Buma, University of Colorado in Denver
IEDS/2020/US/05zamkniętyCharakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz dr hab. Marzeny Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej AkademiI Nauk w Zabrzu
IEDS/2020/US/06zamkniętyZaawansowane materiały polimerowe i węglowe w ratownictwie wodnym i medycznymUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Andrzej Swinarew prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
IEDS/2020/IO PAN/03zamkniętyZmienność sezonowa i między letnia meroplanktonu w arktycznym fiordzie (Isfjorden)Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. dr hab. Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN oraz dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
IEDS/2020/IGF/01zamkniętyWpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordachInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiedr Mateusz Moskalik, Instytut Geofizyki PAN
IEDS/2020/IM PAN/01zamkniętyAnaliza matematyczna modeli hydrodynamicznychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstutucja afiliującaPromotor lub promotorzyPromotor pomocniczy
IEDS/2020/IO PAN/01zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-01*
Charakterystyka materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzlinyInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/02zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-02*
Ocena oddziaływania materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny na system kwasowo-zasadowy wody morskiejInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/04zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-04*
Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego SpitsbergenuInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopociedr. hab. Sławomir B. Woźniak, Instytut Oceanologii PAN
prof. Dariusz Stramski, Scripps Institution of Oceanography - University of California San Diego, USA
IEDS/2020/IO PAN/05zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-05*
Odtworzenie postglacjalnych zmian warunków oceanograficznych w Morzach Nordyckich na podstawie analiz otwornic bentosowych i planktonicznychInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. dr hab. Marek Zajączkowski, Instytut Oceanologii PANdr Magdalena Łącka-Wojciechowska, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IO PAN/06zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-06*
Znaczenie dopływu wód podziemnych w ArktyceInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopociedr Beata Szymczycha, , Instytut Oceanologii PAN dr Aivo Lepland, Norweska Geologiczna
Agencja, Trondheim, Norwegia oraz dr Wei-Li Hong, Wydział Nauk Geologicznych,
Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja
IEDS/2020/IO PAN/07zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-07*
Kopalne DNA środowiskowe – nowy wskaźnik paleobioróżnorodnościInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieprof. Jan Pawłowski, Instytut Oceanologii PANdr Joanna Pawłowska, Instytut Oceanologii PAN
IEDS/2020/IGF/02
zamknięty


IRK: MŚSD/IEDS-IGF-02*
Archaiczna skorupa kratonu północnoatlantyckiego na przykładzie południowozachodniej Grenlandii oraz północnego LabradoruInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiedr hab. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki PANprof. Martin Whitehouse, Muzeum Historii Naturalnej, Sztokholm

*wybór pozycji naboru w systemie IRK np. MŚSD/IEDS-IOPAN-01