Harmonogram rekrutacji:

Początek kwietnia 2020 – ogłoszenie tematów projektów doktorskich
30 czerwca – 27 sierpnia 2020 – rejestracja kandydatów w systemie IRK
3 września 2020 – test kompetencyjny
16-18 września 2020 – rozmowy kwalifikacyjne
Koniec września 2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji