/ 11 marca, 2020

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor
Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020
r. (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich
wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe
informacje na temat pozostałych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w
okresie zagrożenia epidemiologicznego zostaną zawarte w stosownym
zarządzeniu Rektora UŚ, które zostanie ogłoszone jutro po spotkaniu
rektorów uczelni śląskich oraz wojewody śląskiego, które zaplanowane
zostało na dzień 11 marca 2020 r. na godzinę 14.00.

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

Share this Post