/ 5 listopada, 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF,
dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu na stronie:

NCN https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu, w którym upływa termin składania wniosków. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.
Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.
W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl
lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Share this Post