/ 29 marca, 2024

Do 7 kwietnia 2024 roku do godz. 23.59 trwa przyjmowanie zgłoszeń osób studiujących i realizujących studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim do XVI edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Wyróżnienia są przyznawane za działalność i osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego. Doceniane są indywidualne sukcesy, ale także działalność na rzecz wspólnoty akademickiej lub społeczności lokalnej. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej  prestiżowych wyróżnień, jakie mogą uzyskać osoby studiujące i realizujące studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim.

Zgłaszane do konkursu Wyróżnień aktywności osób studiujących i realizujących studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim powinny wpisywać się w realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła będzie brać pod uwagę również realizację ścieżek tematycznych Europejskiego Miasta Nauki poprzez zgłaszane do Wyróżnienia aktywności.

Procedura konkursowa prowadzona jest w całości elektronicznie, zarówno na etapie składania, jak i wydziałowej oceny wniosków.

Szczegółowe informacje, przykładowe działania w ramach kategorii konkursowych, sylwetki laureatek i laureatów poprzednich edycji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Share this Post