/ 25 marca, 2021

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła dziś nabór wniosków w programie Bekkera. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz wzięcia udziału w programie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabory-wnioskow-w-bekker-nawa-i-ulam-nawa

Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r.
Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów.
Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym  ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.


We kindly inform You that the National Agency for Academic Exchange (NAWA) has announced today a call for applications in the Bekker Programme. We encourage You to read the details and take part in the program: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabory-wnioskow-w-bekker-nawa-i-ulam-nawa

The call for proposals is open from March 25 to May 25, 2021.
A novelty in this year’s edition is the possibility for doctoral students to submit applications in the programme. Study trips may last from 3 to 24 months and may not start before 1 March 2022 and 1 October 2022 at the latest. Bekker NAWA provides funding for the scholarship covering the  scholarship holder’s living costs related to the stay of the  researcher in a foreign host center and a mobility allowance. The  budget of the program is PLN 28 million.

Share this Post