/ 21 września, 2023

26 września 2023, o godz. 14:00  w sali nr 516 Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie odbędzie się seminarium w ramach oceny Śródokresowej mgra inż. Szczepana Bala – doktoranta Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ewolucja paleogeograficzna i tektoniczna wschodniego Svalbardu na podstawie badań paleomagnetycznych wybranych utworów neoproterozoiku Nowej Fryzji Ziemi Pólnocno-Wschodniej”

Zapraszamy osoby zainteresowane wystąpieniem naszego doktoranta do wzięcia udziału w seminarium!

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium, które nie mają możliwości uczestniczenia w nim na miejscu w IGF PAN proszone są o kontakt (polarknow@us.edu.pl)

Share this Post