/ 15 czerwca, 2023

Z dniem 15 czerwca 2023 r. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza konkurs dla doktorantów oraz organizacji doktoranckich UŚ na środki finansowe. Maksymalna kwota finansowania wynosi odpowiednio 5000 PLN i 10.000 PLN.

Środki konkursowe służą dofinansowaniu takich działań oraz projektów, które mają na celu aktywizowanie środowiska doktorantów, polepszenie jakości prowadzonych przez nich badań naukowych, publikację ich wyników lub popularyzację wiedzy naukowej.

Wnioski można składać do dnia 29 czerwca 2023 r. pod adresem: doktoranci@us.edu.pl . Ponadto, do 22 marca włącznie będziemy przyjmowali Państwa wnioski do konsultacji pod kątem błędów formalnych z możliwością odesłania do korekty.

Dodatkowo przypominamy:

-Formularz dla wniosków indywidualnych stanowi Załącznik nr.1, zaś dla kół naukowych Załącznik nr. 2;

-Sekcja I.4 Załącznika nr. 1 (rok kształcenia) wymaga wskazania roku na którym odbywa się kształcenie, nie roku akademickiego;

-Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga, oprócz wskazania daty i podpisu, wybrania właściwej opcji spośród wyrażam/nie wyrażam zgody;

-W wypadku odbywania kształcenia w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej prosimy o wskazanie tego we wniosku.

Wszystkie informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie pod linkiem:

https://us.edu.pl/doktorant/samorzad-doktorantow/finansowanie-organizacji-doktoranckich/

Share this Post