/ 5 listopada, 2023

Dziekan Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zwiększenie finansowane jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

Zwiększone stypendium otrzyma 10 procent doktorantów każdego roku, w podziale na obszary kształcenia w Szkole Doktorskiej i osobno w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej. Podstawą wyłonienie grupy stypendystów są osiągnięcia naukowe z roku akademickiego 2022/2023.

Wysokość stypendium uzależniona jest od ostatecznej liczby stypendystów.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/ogloszenie-konkursu-na-zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-2023-2024/

Share this Post