/ 18 grudnia, 2023

Komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej w dniu 12 grudnia 2023 roku rozpatrzyła wnioski doktorantów szkół doktorskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w konkursie na zwiększenie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2023/2024. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego następującym doktorantom z Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej:

Rok II

  • mgr Dawid Saferna

Rok III

  • mgr Janusz Godziek

Rok IV

  • mgr Katarzyna Stachniak

 

Wyniki konkursu na zwiększenie stypendium w ramach IDB

Share this Post