/ 21 grudnia, 2022

Komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej w dniu 14 grudnia br. rozpatrzyła wnioski doktorantów szkół doktorskich w konkursie na zwiększenie stypendium doktoranckiego. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego następującym doktorantom:

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska

Rok II

  • Emily Chen

Rok III

  • Weronika Patuła

Rok IV

  • Aleksandra Osika

Ogłoszenie wyników konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego

 

Share this Post