/ 5 czerwca, 2021

Z ogromną satysfakcją informujemy iż Doktorantka MŚSD Pani mgr Marta Majerska otrzymała wsparcie w ramach konkursu Small Grant Scheme (SGS).

Celem konkursu Small Grant Scheme (SGS) jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział kobiet jest najmniejszy, w szczególności w stosowanych naukach technicznych. W ramach konkursu pojedyncze podmioty z Polski mogą uzyskać dofinansowanie na dwuletnie projekty badawcze z obszaru badań stosowanych, tj. badań przemysłowych lub prac rozwojowych. 27 wniosków zostało zarekomendowanych do dofinansowania. 5 wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Pozostałe 302 wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Temat projektu: Variability of arctic river thermal regimes in a changing climate (VariaT)
nr wniosku NOR/SGS/VariaT/0162/2020
Otrzymane finansowanie : 740.303,62 zł

Share this Post