/ 16 lipca, 2021

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłosił regulamin konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego za rok akademicki 2019/2020  doktorantom Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz doktorantom Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (brane będą pod uwagę osiągnięcia naukowe z okresu od 1 października 2019 do 30 września 2020).

Celem konkursu jest motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery naukowej młodych talentów.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich jest finansowane w ramach programu UŚ pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020-2025.

Termin składania wniosków mija 6 września br.

Szczegóły: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/2021/07/15/stypendium-projakosciowe-dla-doktorantow-szkol-doktorskich-ogloszenie/

Zachęcamy do aplikowania!

Share this Post