/ 8 lipca, 2021

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie pn. Wyróżnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, który organizowany jest od 2009 roku. Idea przewodnia to promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Konkurs stanowi wyjątkową okazję do wyróżnienia studentów i doktorantów mających osiągnięcia w innych dziedzinach niż te, które kwalifikują się do różnego rodzaju stypendiów (naukowych, sportowych). Jednocześnie dla wielu studentów i doktorantów Wyróżnienie JM Rektora stanowi swego rodzaju ukoronowanie całej dotychczasowej działalności w środowisku akademickim i pozauczelnianym, znaczących osiągnięć naukowych, sportowych, społecznych czy artystycznych.

Szczegóły na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/

Termin złożenia aplikacji mija 15 września 2021 r.

Share this Post