/ 29 maja, 2024

Z dumą informujemy, że doktorant Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej, p. Mohit Phulara, Msc, został laureatem XVI edycji konkursu wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Spośród laureatów konkursu zostanie wybrany/a doktorant lub doktorantka roku. Głosy można oddawać w systemie USOS: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/412/

P. Mohit Phulara Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XVI edycji konkursu za osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową i społeczną jako doktorant w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Specjalizuje się w badaniach dendroklimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności arktycznej i wysokogórskiej. Jego prace terenowe przemierzały krańce polarne Svalbardu i wyżyny Himalajów, co dowodzi jego sprawności w prowadzeniu badań w najtrudniejszych warunkach. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, takimi jak Uniwersytet Lublański, WSL w Szwajcarii, Czeska Akademia Nauk i indyjskim Narodowym Instytutem Himalajskiego Środowiska GB Pant. Zdobył prestiżowe granty, takie jak NAWA PROM, Bekker NAWA i Preludium Narodowego Centrum Nauki. Efekty jego badań dotyczących ekologii Himalajów i krzewów arktycznych zostały przedstawione w licznych publikacjach i na wielu konferencjach. Ponadto jest zaangażowany w różne akcje społeczne i popularyzację nauki, m.in. biorąc udział w wystawach GeoPiknik oraz pełniąc funkcję ambasadora Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Co warte podkreślenia, jego zaangażowanie wykracza poza środowisko akademickie i obejmuje działania społeczne, takie jak sadzenie drzew i akcje sprzątania, a także pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w Indiach. Dzieli się kulturą indyjską (m.in. poprzez kuchnię i taniec) z polskimi koleżankami i kolegami, a jednocześnie zanurza się w polskiej sztuce kulinarnej.

 

Share this Post