/ 27 września, 2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się 11 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.30 w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Parkowej 1 w Będlewie.

W programie wydarzenia:

    • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dr. hab. Mariusza Grabca, prof. UŚ
    • Przemówienie inauguracyjne Prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego
    • Immatrykulacja studentów
    • Wykład inauguracyjny pt. „Sea ice dynamics in the climate system” wygłosi dr Carolin Mehlmann (Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg)

Osoby chętne do wzięcia udziału w uroczystości zapraszamy do kontaktu mailowego: polarknow@us.edu.pl

W związku z  koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa, w  inauguracji może uczestniczyć ograniczona liczba osób, stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Do wybranych pracowników jednostek wspólnie prowadzących Międzynarodową Środowiskową Szkołę Doktorską zostaną wysłane zaproszenia wraz z wytycznymi dotyczącymi uczestnictwa w inauguracji stacjonarnej i prośbą potwierdzenia obecności. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, jesteśmy zobligowani przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19. Zgodnie z ustaleniami ogólnouniwersyteckimi inauguracje wydziałowe będą odbywały się jedynie stacjonarnie. Uroczystość nie będzie transmitowana online.

Załączniki:
Klauzula RODO.docx
Regulamin inauguracji w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z wytycznymi GIS.docx
Oświadczenie osób uczestniczących w wydarzeniu.docx

Share this Post