/ 29 listopada, 2023

5 grudnia 2023 r. o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie wyborcze Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Miejscem spotkania jest sala 318 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14).

W wyborach w formie czynnej i biernej mogą brać udział wszystkie osoby kształcące się w Szkołach Doktorskich w Uniwersytecie Śląskim, jak również osoby realizujące doktorat w ramach studiów doktoranckich w Uniwersytecie. Każdej osobie posiadającej czynne lub bierne prawo wyborcze do URSD, uczestniczącej w spotkaniu wyborczym, przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.

Liczba mandatów do obsadzenia jest zależna od liczby zgłoszonych kandydatów, jednak nie może być mniejsza od ośmiu i większa od dwunastu.

Share this Post