/ 4 grudnia, 2023

Gratulujemy sukcesu doktorantowi Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej, mgr. inż. Mohitowi Phularze, który otrzymał finansowanie projektu: „Eksploracja przyrostów rocznych krzewów Trzeciego Bieguna: połączenie regionów Arktyki i Himalajów w celu zrozumienia dynamiki zmian klimatu” w ramach konkursu NCN Preludium 22 w panelu ST10.

lista rankingowa konkursu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/preludium22-lr.pdf

Share this Post