/ 21 lutego, 2022

Na stronie https://www.mssd.us.edu.pl/rekrutacja/ (Zakładka: Projekty doktorskie finansowane z grantów badawczych) ogłoszono nabór do tematu projektu doktorskiego: Ewolucja paleogeograficzna i tektoniczna wschodniego Svalbardu na podstawie badań paleomagnetycznych wybranych utworów neoproterozoiku Nowej Fryzji i Ziemi Północno-Wschodniej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą oraz zapraszamy do aplikowania do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Rejestracja kandydatów w systemie IRK będzie trwała do 11 marca 2022

Share this Post