Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 352 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2023 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) na rok akademicki 2023/2024.

 

NABÓR REGULARNY NABÓR NA MIEJSCA FINANSOWANE Z GRANTÓW BADAWCZYCH

Tematy projektów doktorskich

Dziekan MŚSD na wniosek kierowników projektów badawczych ogłasza rekrutację dla kandydatów, których stypendium doktoranckie finansowane lub współfinansowane będzie ze źródeł zewnętrznych, zgodną z powyższą Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2023/2024.

NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2023/IO/BDynamika powierzchniowej warstwy oceanu
w warunkach zamarzania i silnej turbulencji – pomiary laboratoryjne i modelowanie numeryczne
Instytut Oceanologii PANdr hab. Agnieszka Herman, prof. IOPAN
NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2023/IGF/AKompletny profil aerozolu uzyskany dzięki synergii pomiarów z wykorzystaniem teledetekcji i bezzałogowych statków powietrznychInstytut Geofizyki PANDr hab. Aleksander Pietruczuk
Dr Artur Szkop
NrNabórProponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2023/IO/AZakończonyScharakteryzowanie procesu usuwania azotu z osadów i kolumny wody Morza Bałtyckiego Instytut Oceanologii PANdr Beata Szymczycha