Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 352 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2023 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) na rok akademicki 2023/2024.

 

NABÓR REGULARNY NABÓR NA MIEJSCA FINANSOWANE Z GRANTÓW BADAWCZYCH

Tematy projektów doktorskich

Dziekan MŚSD na wniosek kierowników projektów badawczych ogłasza rekrutację dla kandydatów, których stypendium doktoranckie finansowane lub współfinansowane będzie ze źródeł zewnętrznych, zgodną z powyższą Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2023/2024.