Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 228 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2022/2023

Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Załącznik do Zarządzenia nr 1 Dziekana MŚSD  z dnia 31 stycznia 2022 r.

NABÓR REGULARNY NABÓR NA MIEJSCA FINANSOWANE Z GRANTÓW BADAWCZYCH

Tematy projektów doktorskich

Dziekan MŚSD na wniosek kierowników projektów badawczych ogłasza rekrutację dla kandydatów, których stypendium doktoranckie finansowane lub współfinansowane będzie ze źródeł zewnętrznych, zgodną z § 7 Uchwały nr 228 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2022/20223.

NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2022/IGF/AZamkniętyKompletne profile własności aerozoli atmosferycznych wyznaczone przy pomocy synergii pomiarów zdalnych i pomiarów na platformie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. Aleksander Pietruczuk;
dr Artur Szkop
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2022/IGF/BZamkniętyAnaliza czasowej i przestrzennej zmienności procesów cielenia się lodowców w fiordzie Hornsund na SpitsbergenieInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. Mateusz Moskalik;
dr Oskar Głowacki
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2022/IO/AZamkniętyWpływ zanieczyszczenia mikroplastikami na strukturę i funkcjonowanie mikrobiologicznych sieci troficznychInstytut Oceanologii PAN/Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczydr hab. Katarzyna Piwosz;
dr hab. Józef Wiktor